Sabtu, 20 Februari 2010

Ambil Madunya, Jangan Rosakkan Sarangnya

Di manapun kelembutan itu berada, ia akan menghiasi tempat itu. Demikian halnya bila ia dicabut dari suatu tempat, ia akan mengotorinya. Kelembutan tutur kata, senyuman ikhlas di bibir dan sapaan-sapaan hangat yang terpuji saat bersua merupakan hiasan-hiasan yang selalu dikenakan oleh orang-orang mulia.

Semua itu merupakan sifat seorang mukmin yang akan menjadikannya seperti seekor lebah; makan dari makanan yang baik dan menghasilkan madu yang baik. Dan bila hinggap pada setangkai bunga, ia tidak pernah merosakkannya. Semua itu terjadi kerana Allah menganugerahkan pada kelembutan sesuatu yang tidak Dia berikan kepada kekerasan.

Di antara manusia terdapat orang-orang "istimewa" yang membuat semua orang tunduk hormat menyambut kedatangannya, orang datang berduyun-duyun kerana ingin melihat mukanya, banyak hati bersimpati padanya dan banyak jiwa memujanya. Dan mereka itu tidak lain adalah orang-orang yang amat disukai dan diperkatakan manusia disbabkan kemuarahan dan kemuliaannya, kejujurannya dalam berjual beli dan keramahan dan sopan santunnya dalam bergaul.

Mencari banyak kawan merupakan bimbingan dalam hidup yang selalu dicontohkan oleh orang-orang terhormat disebabkan akhlak dan perilakunya yang terpuji. Mereka itulah orang-orang yang selalu berada di tengah-tengah kerumunan manusia dengan senyum yang tidak lekang, keramahan yang menenteramkan dan sopan santun yang menyejukkan. Dan justeru itu, mereka selalu ditanyakan dan didoakan ketika tidak terlihat.

Orang-orang yang bahagia memiliki bimbingan akhlak yang secara garis besarnya terangkum dalam ayat:

“Tolaklah (kejahatan yang diyujukan kepadamu) dengan cara yang lebih baik, apabila engkau berlaku demikian maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu, dengan serta merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib”

(QS. Fushshilat: 34)

Demikianlah mereka melenyapkan rasa dengki dengan emosi yang terkawal, kesabaran yang menyejukkan, dan kemudahan memaafkan yang menenteramkan. Mereka itulah orang-orang yang mudah melupakan kejahatan dan mengingat kebaikan orang lain. Justeru, tatkala kata-kata kotor dan keji ditujukan kepada mereka, telinga mereka tidak pernah merah dibuatnya. Bahkan mereka memandang kata-kata itu sebagai angin lalu yang tidak akan pernah kembali.

Mereka itulah orang-orang yang selalu berada dalam kedamaian, orang- orang yang berada di sekitar mereka merasa aman dan kaum muslimin yang bersama mereka pun merasa tenteram.

"Orang Islam adalah orang yang jika orang muslim lainnya tidak merasa terganggu oleh lisan dan tangannya. Manakala orang mukmin adalah orang yang membuat orang lain merasa aman terhadap darah dan hartanya." (Al-Hadits),

"Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk menyambung tali silaturahim pada orang yang memutuskan silaturahim denganku. Aku diperintahkan untuk mengampuni orang yang berlaku zalim terhadapku dan memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadaku."

(Al-Hadits)

“Dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain”

(QS. Ali 'Imran: 134)

Sampaikan khabar gembira kepada mereka bahawa balasan Allah atas ketenangan, ketenteraman dan kedamaian mereka adalah akan disegerakan.

Sampaikan pula satu khabar gembira kepada mereka bahawa mereka juga akan mendapatkan balasan besar di akhirat berupa syurga-syurga dan sungai-sungai yang indah di sisi Tuhan mereka kelak.

“Di tempat yang sungguh bahagia, di sisi Tuhan Yang Menguasai segala-galanya”

(QS. Al-Qamar: 55)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan